رایحه

چقدر خوب است که ما هم یاد گرفته ایم بی اعتنا به فهم فاصله ها دهان به دهان رویاها بوی خوش روشنایی روز را بشنویم ...باید حرف بزنیم از نور از شب از تبسم از بوسه و حتی عطر ریحان و از خاطره خوردن یک فنجان چای از خیس شدن عمدی زیر باران از هر چه که هست ...خوش امدین

غنیمت

یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردایمان ممکن نشود پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم کورش کبیر
/ 2 نظر / 8 بازدید
آذر 93
2 پست
آبان 93
32 پست
مهر 93
109 پست
شهریور 93
38 پست
خرابات
1 پست
توجه
2 پست
غنیمت
1 پست
خلقت
1 پست
بدون_شرح
9 پست
لبخند
1 پست
صفر
1 پست
طلا_باش
1 پست
ای_کاش
1 پست
شعور
1 پست
همدم
1 پست
کمر_بند
1 پست
سرشت
1 پست
انتخاب
1 پست
دوست
2 پست
بخشنده
1 پست
غدیر
1 پست
تامل
1 پست
مردمداری
1 پست
نیکنامی
1 پست
رضا
1 پست
خدا
2 پست
گذشت
2 پست
حرمت
1 پست
رحمت
1 پست
خوشبختی
1 پست
رفاقت
1 پست
توان
1 پست
تجربه
1 پست
تامل!
1 پست
علی_(ع)
1 پست
روز_عرفه
1 پست
باور
1 پست
بی_قرار
1 پست
عمر
1 پست
دوست_خدا
1 پست
امید
1 پست
شکر
1 پست
دلتنگی
1 پست
خودت_باش
1 پست
یاد
1 پست
تواضع
1 پست
حق_الناس
1 پست
دریا
1 پست
دلنوشته
7 پست
سکو
1 پست
زندگی
2 پست
همراه
1 پست
وحشت
1 پست
کودکانه
1 پست
سادگی
1 پست
مهربانی
1 پست
توکل
1 پست
فقر
1 پست
موفقیت
1 پست
پدر
1 پست
دنیا
1 پست
تلخستان
1 پست
عاشق
1 پست
همدلانه
1 پست
دنیای_ما
1 پست
نگرش
1 پست
سخن_روز
1 پست
رفیق
1 پست
آشفتگی
1 پست
آموختن
1 پست
سکوت
1 پست
صبور
1 پست
همدلی
1 پست
اعتماد
1 پست
گذر_زمان
1 پست