به همین سادگی

در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده ام!

چه غصه هایی که فقط به سپیدی مویم حاصل شد در حالیکه قصه کودکانه ای بیش نبود!

دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نخواهد نمی شود !

به همین سادگی ........

/ 1 نظر / 8 بازدید