فردا روز دیگری است

گاهی دلم

از هر چه آدم است می گیرد.....!

گاهی دلم

دو کلمه

حرف مهربانانه می خواهد........!نه به شکل دوستت دارم

و یا نه به شکل بی تو می میرم....!

ساده

شاید،

مثل دلتنگ مباش

فردا روز دیگری است!

/ 0 نظر / 11 بازدید