توجه

 

 

همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست !گاهی به خاطر بودن کسی است که حواسش به تو نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید