اینجا زندگیست

می شود رفت و زودتر به مقصد رسید ،

می شود با شتاب رفت و گل های کنار جاده را ندید!

اما حیف است! رهگذر کمی آهسته تر .....  اینجا زندگیست!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید