شعور

داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست، پسته و بادام هم مغز دارند .....

برای انسان بودن باید شعور داشت.....!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
مسلم

ببخشيد انسان با شعورم آرزوست!!!!!!!!!!!!! با پوزش از همه عزيزان