انسان اشرف مخلوقات!

پروردگار محترم از آنجایی که بشر امروزی برای فریفتن همدیگر شایستگی بیشتری از این حقیر دارد و در اکثر مواقع از من سبقت می گیرند و بنده باید در محضر آنها شاگردی نمایم

لذت خواهشمند است با استعفای اینجانب موافقت فرمایید

                                                                                               شیطان رجیم

/ 0 نظر / 10 بازدید