قدرت امید

تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند و زمان گرفتند تا ببینند چقدر دوام می آورند

حداکثر زمانیکه توانستند دوام بیاورند 17 دقیقه بود

سری دوم موشها رو با توجه به اینکه حداکثر 17 دقیقه می توانند زنده بمانند به همان استخر انداختند ، اما این بار قبل از 17 دقیقه نجاتشان دادند بعد از اینکه زمانی را نفس تازه کردند دوباره آنها ا به استخر انداختند......

حدس میزنید چقدر دوام آورده اند ؟

26 ساعت .........................!!!!!!!!!!!!!

پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که علت زنده ماندن موش ها این بوده که آنها امیدوار بودند تا دستی باز هم آنها را نجات دهد و توانستند این همه دوام بیاورند

گاهی با یک قطره ،لیوانی لبریز می شود.

گاهی با یک کلام ،قلبی آرام می شود

گاهی با یک بی مهری ،دلی می شکند.

پس مراقب این یک ها باشیم

در حالیکه ناچیزند،همه چیزند

/ 0 نظر / 7 بازدید