فقر واقعی

 مردی از بودا پرسید

چرا من اینقدر فقیر هستم؟

بودا گفت : چون یاد نگرفته ای بخشش کنی

مرد گفت :من چیزی ندارم که ببخشم

بودا گفت: چرا ، تو خیلی چیزها برای بخشیدن داری! یک صورت که می توانی لبخند بر آن داشته باشی ، یک دهان که میتوانی از دیگران تمجید کنی و یک قلب که میتوانی به روی دیگران بگشایی.

هیچ یک از ما فقیر نیستیم؟

فقر واقعی ،فقر روحی و شخصیتی است...........

/ 0 نظر / 8 بازدید