رفاقت

 

رفاقت را از دست فروشی نخریدم بلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتم، پس خوب
می دانم برای کدام رفیق زمین بخورم!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید