کمر بند

پسری پولهای مچاله شده اش را آروم گذاشت جلوی فروشنده و گفت :برای روز پدر یک کمربند میخوام

فروشنده گفت:چه جنسی باشه؟

پسر کوچولو گفت:

...................................

.......................................

فرقی نمی کنه فقط دردش کم باشه............................!

/ 0 نظر / 6 بازدید