دلتنگی

دلم برای خط کشی کنار دفتر مشق با خودکار مشکی و قرمز

برای گونیا و نقاله و پرگار و جامدادی

برای تخته پاک کن و گچ های رنگی پایین تخته

برای سر صف وایستادن

برای مبصر شدن،برای بد ها و خوب ها

برای ترس از سوال معلم

برای لیوان های  آبی که تا میشدن

برای زنگ تفریح

برای تمرین های حل نکرده و اضطرابش

برای روزنامه دیواری درست کردن

دلم واسه هیچ کدومشون تنگ نشده !

خدا رو هزار مرتبه شکر که تموم شد!!!!!!

چی بود همش بد بختی و استرس .....!!!!!!!!!خنده

/ 1 نظر / 5 بازدید