امید

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند......

بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است ،به دو قورباغه دیگر گفتند که چاره ای نیست! شما به زودی خواهید مرد.

دو قورباغه این حرف ها را نادیده گرفتند و کوشیدند که از گودال بیرون بپرند اما قورباغه های دیگر دائما به آنهامی گفتند که دست از تلاش بردارید. شما خواهید مرد!

پس از مدتی یکی از دو قورباغه دست از تلاش برداشت و به عمق گودال پرتاب شد و مرد اما قورباغه دیگر همچنان با حداکثر توانش برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد......

بقیه قورباغه ها فریاد میزدند که دست از تلاش بردار اما او با توان بیشتری تلاش می کردو بالاخره از گودال خارج شد.

وقتی از گودال بیرون آمد ،معلوم شد که قورباغه ناشنواست. در واقع او تمام این مدت فکر میکرده که دیگران او را تشویق می کنند

این جمله شعار امروز ماست :

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند.......

/ 1 نظر / 5 بازدید
شازده کوچولو

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند... احسنت عالی بود [گل][گل][گل] ارامش گوارای وجود پاکتان...