همدم

گویند هر آنکه هر چه را دارد دوست

از بعد وفات هم همان مونس اوست

یارب تو گواهی که نباشد ما را ......

غیر از علی محمد و آلش دوست...؟

محمد علی جعفریان

          (عاشق)

/ 0 نظر / 7 بازدید