طلا باش

طلا باش تا اگه روزگار آبت کرد ... روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود.... سنگ نباش .. تا اگر زمانه خردت کرد،تیپا خورده هر بی سر و پایی شوی!

/ 1 نظر / 6 بازدید
مسلم

ياد اون شعر مي افتم ادم دانا چو زرين كوزه اي است ...... آدم نادان سفالين كوزه اي است.....