# توجه

توجه

    همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست !گاهی به خاطر بودن کسی است که حواسش به تو نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/ 0 نظر / 8 بازدید