تامل!

 

هر وقت موفق به فریب دادن کسی شدی

قبل از اینکه فکر کنی چقدر احمق بوده ؟ به این فکر کن که چقدر به تو اعتماد داشته!!!؟

/ 0 نظر / 7 بازدید